creació comunitària

ESMOU obre l’experiència artística a segments de la societat no vinculats a l’art, i especialment a realitats humanes diferenciades, possibilitant una trobada entre el fet artístic i la vivència humana autèntica. Aquesta idea es concreta en PROCESSOS DE CREACIÓ COMUNITÀRIA, accions que tenen com a objectiu:
– Afavorir una visió positiva de la diferència, potenciant l’autoafirmació personal i col·lectiva.
– Enfortir els vincles comunitaris a través de l’art escènic i de la dansa en un espai col·lectiu.
– Integrar la diversitat, la desigualtat i la diferència com a valors propis i positius de l’essència humana.
Un exemple fet realitat ha estat DE MÉS VERDES EN MADUREN.

10stnarcís

Anuncis