Processos de creació

imatge-taller1

Processos de creació, vivències escèniques

ESMOU realitza processos de creació amb col·lectius humans que viuen realitats diferenciades.
Ho fa des de l’autenticitat humana, des de la sinceritat, des de la senzillesa, des de l’honestedat. Des d’aquests paràmetres, el cos, l’espai i l’art del moviment possibiliten una experiència artística on el fet fonamental rau en el procés de creixement vivencial de les persones participants i en el desenvolupament del mateix procés creatiu com a experiència artística viva i comunitària, més enllà de la importància lògica que tindrà la presentació final davant d’un públic que viurà una realitat més que una ficció.
El que succeirà en aquesta experiència pública que culminarà el procés de creació serà més una vivència que no una representació, serà una realitat esdevinguda fet escènic.

Realitats diferenciades

Entenem que viuen realitats diferenciades aquelles persones i col·lectius humans que per raons físiques, socials, culturals, professionals, o d’una altra naturalesa, tenen una vida quotidiana clarament diferenciada de la que, de forma generalitzada, viu el conjunt de la societat.

Poden viure realitats diferenciades:
– Persones amb “capacitats diferenciades”, físiques o psíquiques, les que generalment s’anomenen persones amb “discapacitat”.
– Persones d’edat avançada, l’anomenada gent gran.
– Persones joves amb necessitat d’atenció especial per la seva situació social o familiar.
– Persones que de manera total, parcial o temporal estan privades de llibertat, recloses en centres penitenciaris o en altres centres.
– Persones que per raons socials, econòmiques, professionals, culturals, o de salut, viuen alguna forma de marginació, exclusió o condicions de vida marcadament diferenciades.

La diferència es mou i dansa

Les motivacions que guien aquests processos i vivències, són:
– Obrir l’experiència artística a segments de la societat no vinculats a l’art,
possibilitant una trobada entre el fet artístic i la vivència humana autèntica.
– Afavorir una visió positiva de la diferència, potenciar l’autoestima i possibilitar
l’autoafirmació personal i col·lectiva.
– Enfortir els vincles comunitaris a través de l’art escènic i la dansa en un espai col·lectiu.
– Atendre la diversitat, atendre la desigualtat, atendre la diferència.

Com es concreta un procés de creació

El col·lectiu amb el qual desenvolupar un procés creatiu pot sorgir a proposta d’ESMOU, del mateix col·lectiu, de programadors/res del món escènic, de festivals, d’institucions o d’altres interlocutors.

L’acord de col·laboració es concreta a partir de l’establiment d’interessos comuns i d’un calendari per a la residència que portarà a l’equip d’ESMOU a l’espai o territori on s’ubica el col·lectiu, i on es realitzarà el procés creatiu.

Aquests processos de creació escènica es basen en el fet diferencial del col·lectiu en qüestió.

Cada procés creatiu gira entorn de la vida i característiques específiques del col·lectiu humà, i es va concretant en la direcció que evoluciona el procés, segons la personalitat de les protagonistes i les dinàmiques grupals que es creen.

L’objectiu d’obrir aquestes experiències artístiques a segments de la societat no vinculats a l’art, possibilita una trobada entre l’expressió artística i la vivència humana en el seu estat natural i en els espais que li són propis. Així, l’espai on es realitzarà part del procés i on es viurà l’experiència escènica davant d’un públic, estarà relacionat amb el col·lectiu i la seva realitat,serà un espai singular, no teatral, convertit en espai escènic.

Els processos tenen, per regla general, una durada mínima de quatre setmanes.

Anuncis