Pertinença

La vida al nostre planeta és un procés creatiu que va començar fa quatre mil milions d’anys. La vida és autopoiètica, es va fent a si mateixa, autònomament, continuadament, a partir de la interrelació de tots els organismes que la integren. En aquest procés participem tots els éssers vius de trenta milions d’espècies que constituïm l’organisme viu que és la Terra.
La vida és sinergia. Nosaltres, el nostre cos, és l’associació de cent bilions de cèl·lules fruit d’una complexa evolució. Som éssers cooperatius, formem part de quelcom absolutament extraordinari, la vida. És fonamental, per a la vida mateixa i per a la nostra existència, tenir consciència del que som, d’aquesta pertinença, i viure conseqüentment segons aquesta naturalesa. És el que podríem anomenar, consciència de biopertinença.

terra pertinenca